GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ/DHF4242
Dersin Adı: KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kanıt hiyerarşisini açıklar
Tanı ve tedavi seçenekleri ile ilgili araştırma türlerinin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar
Pub Med gibi çevrimiçi veri tabanlarını kullanarak bilgiye erişir
Kanıt kalitesi yüksek araştırma bulgularını klinik vakalarda uygular

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Kanıta Dayalı Uygulama ve temel prensipleri
2. Hafta  KDU’da ortak karar vermeyi de kapsayan etik prensipler
3. Hafta  Bilimsel araştırmalarda yanıltma ve taraf tutma
4. Hafta  Araştırma tasarımları
5. Hafta  Değişik araştırma tasarımlarının güçlü yanları ve kısıtlılıkları
6. Hafta  Randomize kontrollü çalışmalarda gruplara dağıtma, gizleme, körleme, biyoetik ve olasılık gibi temel özellikleri
7. Hafta  Hasta senaryosuna göre PICO formatında aranabilir soru oluşturmak ve klinik soruları cevaplandıracak en iyi araştırma tasarımlarını tanımlamak
8. Hafta  8. Hafta: Farklı dijital bilgi arama sistemlerinin adı, kanıt düzeyi; oluşturulan PICO sorusuna göre dijital veri tabanlarında arama yapma
9. Hafta  PubMed ve Cochrane Library’de arama, MESH term (kavram terimleri) ve Boolean fonksiyonları
10. Hafta  Ödev sunumu ve tartışma
11. Hafta  Ödev sunumu ve tartışma
12. Hafta  Ödev sunumu ve tartışma
13. Hafta  Ödev sunumu ve tartışma
14. Hafta  Ödev sunumu ve tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
7
1
7
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Cansu Alpaslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/cansu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cans@gazi.edu.tr)