GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. İ. Cihan Yetişken


cyetisken@gazi.edu.tr

https://websitem.gazi.edu.tr/site/cyetiske
AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. İ. Cihan Yetişken


cyetisken@gazi.edu.tr

https://websitem.gazi.edu