GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için 30 Mayıs 2012 tarih ve 28308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan G.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.