GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması gerekmektedir.