GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 8 yarıyıldaki tüm dersleri başararak, 240 AKTS''yi tamamlamış olmaları gerekir.