GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünübaşarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasınasahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.