GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Madde 38- Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00- 3.50 arasında olan öğrenciler ONUR, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler YÜKSEK ONUR listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir. Fakülte tarafından verilecek ön lisans ve lisans diplomaları her düzey için farklı, fakat Gazi Üniversitesi'nin bütün öğretim kurularında müşterek olmak üzere düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere ''Mezuniyet Geçici Belgesi'' verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.