GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yüksek lisans programlarına başvurmak için adayların; a) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvuracağı programın puan türünden en az 55/100 almaları, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslar arası sınavlardan olan Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az ALES sınavına eşdeğer bir puan almış olmaları, c) Yüksek lisans programlarında puan şartı aranmadan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınava ait sonuç belgesi getirmeleri gerekir. Lisansüstü öğrenime başvuracak adaylar; ilanda belirtilen başvuru süresi içinde, Enstitü Müdürlüğünce istenilen belgelerle birlikte sınav için başvurur,