GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

        Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde; Elektronik Öğretmenliği ve Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği programları bulunmaktadır. Bölümün akademik yapısı; Elektronik Eğitimi, Telekomünikasyon Eğitimi, Kontrol Eğitimi ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi anabilim dalları ile oluşturulmuştur. Lisans ve Lisansüstü derecelerine yönelik olarak eğitim programları ile elektronik ve bilgisayar alanlarında güncel bilgiler verilmekte, bu alanlarla ilgili araştırma, geliştirme ve döner sermaye çalışmaları yapılmaktadır. Lisans eğitiminde, Endüstri Meslek Liselerinde meslek dersleri ve atölye çalışmalarını yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli teknik öğretmenler yetiştirmek temel amaçtır. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü Lisansüstü Programında teori yanında teknoloji geliştirmeye de ağırlık verilmekte ve öğrenciye akademik bir formasyon kazanma imkanı sağlanmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde ve Askeri Okullarda teknik öğretmenlik yapmaktadır. Bunun dışında diğer devlet sektörlerinde ve özel sektörde de teknik eleman olarak istihdam edilebilmektedir.Bölümde halka açık bilgisayar kurslarının yanında, kamu ve özel sektöre hizmet içi eğitim kursları da verilmektedir. Bölümdeki Temel Eğitim ve Araştırma Alanları ise; •Elektronik ve Haberleşme•Bilgisayar Sistemleri ve Yönetimi•Yazılım Geliştirme•Kontrol ve Otomasyon Sistemleri•Tıp Elektroniği’dir.