GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Resim Bölümü, 2006 - 2007 yılında 15 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Programın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bölümün amacı, çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunmaktır. Bölüm gerek uygulamalı gerekse kuramsal anlamda, akademik araştırmalara öncelik vermekte, bu birikimini kendi bölgesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.