GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Vizyonumuz Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet eden ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğini sürdürmektedir. Özgörevimiz Uluslararası düzeyde lisans ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklere sahip, yüksek lisans ve/veya doktora dereceli makina mühendisleri yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözüm üretmektir.