GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalının Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenim dili Türkçedir. Teorik derslerin yanında her türlü teknolojik olanakların yer aldığı coğrafya sınıfında Coğrafi Bilgi Sistemleri dersleriyle uygulamalı olarak dersler desteklenmektedir. Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.2009’dan beri Erasmus Yoğunlaştırılmış Programlar kapsamında anabilim dalından her yıl 6-10 öğrenci yurt dışına gitmektedir. Coğrafya öğretmeni adayı öğrenciler dönem içerisinde aldıkları çeşitli dersler kapsamında sergiler düzenlemekte ve bu sergilerde aktif olarak görev almaktadır. Anabilim dalındaki öğrenciler arasında tanışma yemekleri, çay toplantıları, bilimsel ve teknik amaçlı arazi çalışmaları gibi çeşitli sosyal ve bilimsel faaliyetler yapılmaktadır.5.sınıfta verilen seminer ve proje dersi kapsamında yapılan lisans bitirme tezleri, anabilim dalında verilen derslerin öğrenci açısından kavranması ve arazi çalışmalarının da yapılması açısından önem taşımaktadır. Lisans öğrenimini tamamlayan mezunlarımız kamu ve özel sektörde coğrafya öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Anabilim Dalında halen 2 profesör, 1 doçent, 2 yrd. doç., 1 dr. ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.