GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Biyoloji Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı öğrencileri Biyoloji ve Biyoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmektir. Bölümümüz 4 yıllık Lisans eğitimi vermektedir.Bölümde 7 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi ve Biyoteknoloji’ dir. Bölümümüzde 21 Profesör, 5 Doçent, 15 Araştırma görevlisi ve 5 Uzman görev yapmaktadır.

Bologna süreci kapsamında yapılan çalışmalar ve müfredat değişikleri sonucunda bölümümüz öğrencileri 3 sınıftan itibaren 60 AKTS kredisi seçmeli ders almaktadır. Bu dersler Biyoçeşitlilik ve Koruma, Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji ve Moleküler Hücre ve Genetik modülleri olmak üzere 3 modül de toplanmıştır.

Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalar vardır. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı DPT, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans ve Doktora programı Biyoloji Bölümüyle işbirliği halinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Biyoloji Bölümünde, Mikroteknik, Mikrobiyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarı olmak üzere 5 tane Araştırma laboratuarı ve Elektron Mikroskopu ünitesi (SEM, TEM) bulunmaktadır.

Ayrıca Bölümümüzde çok büyük bir kolleksiyona sahip olan Herbaryum (GAZI) ve Zooloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzün Lisans mezunları "Biyolog" ünvanı ile diploma alırlar, çoğunlukla Sağlık Bakanlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.