GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Kimya Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün asıl amacı öğrencileri kimya ve kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmek, bu alanlardaki kalite kontrol laboratuvarlarında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme laboratuvarlarında çalışabilecek bilgileri kazandırmak, gerektiğinde kendi işini kurabilecek beceriler ile mezun etmektir. Bölümde 5 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; analitik kimya, biyokimya, inorganik kimya, organik kimya ve fiziksel kimya'dır. Bölümümüzde 27 Profesör, 10 Doçent, 4 Yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 17 Araştırma görevlisi ve 3 Uzman görev yapmaktadır. Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalar vardır. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı avrupa birliği çerçeve programları, DPT, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans ve Doktora programı kimya bölümüyle işbirliği halinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Kimya Bölümü çok sayıda araştırma laboratuarı ve karakterrizasyon olanaklarına sahiptir. Bölüm Mezunları kimyager unvanını alırlar. Mezunlar devlet ve özel sektörde çok sayıda iş olanaklarına sahiptir.