GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında GaziÜniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi içinde ayrı bir bölüm olarak yeralmıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen ve EdebiyatFakülteleri''nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır.Bölüm kadrosu 21 öğretim üyesi ve 15 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.Bölümde önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.Öğrenim dili Türkçedir. Lisans programı önlisans derecesi veya lisans derecesialabilmeye olanak sağlamaktadır. Lisans öğrenim süresi 4 yıldır. Her yılortalama 80 lisans öğrencisi alınmaktadır. Bölümümüzde normal öğretimöğrencileri için 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlükte olanzorunlu İngilizce hazırlık eğitimi uygulamasına 2017-2018 eğitim-öğretimyılından itibaren son verilmiş ve %100 Türkçe programa geçiş yapılmıştır. Öğrencilerinmezun olabilmesi için 240AKTSlik ders alması gerekmektedir. Derslere ilişkinuygulamalı çalışmalar iki bilgisayar laboratuarında yürütülmektedir. Seçmelidersler ekonomiden sosyolojiye kadar geniş bir disiplin alanından belirlenereköğrencilerin uygulama vizyonlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.