GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim Dalında 5 Profesör ,3 Doçent, 1 doktora dereceli öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Halen programda 12 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Dersler ve araştırmalar, ilaç toksisitesi, genetik toksikoloji, farmakogenetik, toksikolojik risk değerlendirme, mesleki ve çevresel toksikoloji, gıda güvenliği, biyokimyasal toksikoloji, farmakovijilans, klinik toksikoloji, adli toksikoloji, analitik toksikoloji alanında yapılmaktadır. Kullanım Alanları (laboratuar v.s): 1 Öğrenci laboratuvarı, 4 araştırma laboratuvarı ve 1 merkezi Laboratuvar.