GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Eğitim süresi 1 ders dönemi ve 1 tez dönemi olmak üzere 2 yıldır. Öğrenim dili Türkçedir. Programa kayıt olabilmek için Sözel puan türünden Ales sınavından en az 70 almak gerekmektedir.Bilim Dalının amacı; öğrencileri Arap dilbilimi, Arap edebiyatı ve dil öğretimi konularında araştırma yapmayı ve eleştirel düşünmeyi öğretmektir.Arap Dili Eğitimi ana Bilim Dalı İnternet Adresi: http://www.arapdili.gazi.edu.tr/