GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yüksek lisans; El Sanatları alanında mesleki yeterlilikleri kazanmış olan, sektörde yaratıcı, çağın gerekleri doğrultusunda bilimde, sanatta ve bilgisayarda tasarım ve üretim yapabilen, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda sahip olduğumuz etnografik değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı ve korumayı amaçlayan, kaliteli ve geleneksel kültürümüzü yansıtan uygulamaları sergileyen donanımlı uzmanlar ve nitelikli insan gücü yetiştirmektir.