GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) düzeyde eğitim ve öğretim vermektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, öncelikle ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına akademik personel, MEB başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan bilim uzmanları yetişmesine yönelik olarak eğitim vermektedir. Yüksek Lisans eğitiminin süresi 2 yıldır.