GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Eğitim Yönetimi  – Tezli Yüksek Lisans Programı: Eğitim yönetimi ve denetimi alanında müfettiş, yönetici, eğitim uzmanı ve doktora programlarına devam ederek akademik çalışmalarını sürdürecek eleman yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Eğitim Yönetimi ve Denetimi – Tezli Yüksek Lisans Programının başlangıç noktası, Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde Pedagoji Bölümü adı altında müfettiş yetiştirmeye dönük bir programdır. 1997 yılında yapılan bir düzenleme ile lisans düzeyinde eğitim veren program kapatılmış ve EYD Anabilim Dalı sadece lisansüstü eğitim vermeye devam etmiştir.