GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

1999 yılında kurulan Hemşirelik Bölümü; Evrensel değerler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik bakımı veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen hemşireler yetiştirmekte olup, eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz bu süre içerisinde hemşirelik mesleğine ilişkin teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra temel bilimler ve sosyal bilimlerden de dersler almaktadırlar. Meslek derslerinin uygulamaları derslerin içeriğine göre hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, okul, işyeri ve huzurevlerinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında mesleki yaşamlarına daha kolay uyum sağlayabilmek ve kaliteli bakım vermek amacıyla son sınıfta değişik sağlık kurumlarında intörn olarak uygulama yapmaktadır. Öğrencilerimiz lisans programını Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak toplam 4774 saat ve 186 kredi ve 240 AKTS ile tamamlamaktadırlar. Farabi,Erasmus ve Mevlana Programlarının da yürütülmekte olduğu bölümümüz Yüksekokul olarak ilk mezunlarını 2002–2003 eğitim öğretim yılında vermiştir. Hemşirelikte Yüksek Lisans programından 110 öğrenci mezun olmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılında doktora programına ilk öğrencilerini almıştır. Bölümümüzde sekiz anabilim dalında, eğitim-öğretim yapılmakta olup, akademik kadroda 5 profesör, 11 doçent, 4 öğretim görevlisi ve 31 araştırma görevlisi yer almaktadır.