GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Bu alanda uzmanlaşmış dişhekimleri gerek özel ofislerinde gerek kamu gerekse özel sektör yapılarında (hastane/poliklinik/ağız,diş sağlığı merkezleri)  istihdam edilmektedirler.