GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda aldıgı bütün derslerinden başarılı olmak.Mezuniyet sonrası eğitimde olan öğrenciler, yönetmeliğin gerekli koşullarını yerine getirerek  uzmanlık tezlerini oluşturmakta ve bunu başarı ile savunmaları ve kabul edilmeleri halinde mezun olmaktadırlar.30 Mayıs 2012 tarih ve 28308 sayılı Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.