GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TPE-3010-ÖĞRENME VE ÖĞRETME
TPE-4010-TIPTA EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
İlişkili ders sayısı / 2
İlişki ağırlığı 00000000000000000000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir