GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Hastanelerin hasta bakım hizmetinin organizasyon yapısını analiz eder.
- Hastanelerin bakım hizmeti yönetiminde modern yönetim teorilerini ve uygulamalarını analiz eder.
- Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramları bilir.
- Hemşirelik hizmetlerinin kalite göstergelerini bilir.
- Performans değerlendirme yöntemlerini kullanır.
- Araştırma sürecinin basamaklarını bilir.
- Profesyonel liderlik özelliklerini sergiler.
- Hemşirelik modellerinin hemşirelik bakımı için önemini bilir.
- Hemşirelik hizmeti yönetimindeki yönetsel sorunları tanımlar.
- Bakım organizasyon yöntemlerini açıklar.
- Hemşirelik ve hemşirelik yönetimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapar.
- Hemşirelik hizmetleri kalite göstergelerini analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Hastanelerin hasta bakım hizmetinin organizasyon yapısını analiz eder.
- Hastanelerin bakım hizmeti yönetiminde modern yönetim teorilerini ve uygulamalarını analiz eder.
- Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramları bilir.
- Hemşirelik hizmetlerinin kalite göstergelerini bilir.
- Performans değerlendirme yöntemlerini kullanır.
- Araştırma sürecinin basamaklarını bilir.
- Profesyonel liderlik özelliklerini sergiler.
- Hemşirelik modellerinin hemşirelik bakımı için önemini bilir.
- Hemşirelik hizmeti yönetimindeki yönetsel sorunları tanımlar.
- Bakım organizasyon yöntemlerini açıklar.
- Hemşirelik ve hemşirelik yönetimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapar.
- Hemşirelik hizmetleri kalite göstergelerini analiz eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Hastanelerin hasta bakım hizmetinin organizasyon yapısını analiz eder.
- Hastanelerin bakım hizmeti yönetiminde modern yönetim teorilerini ve uygulamalarını analiz eder.
- Hemşirelik hizmetlerinin kalite göstergelerini bilir.
- Performans değerlendirme yöntemlerini kullanır.
- Hemşirelik hizmeti yönetimindeki yönetsel sorunları tanımlar.
- Hemşirelik hizmetleri kalite göstergelerini analiz eder.
Öğrenme Yetkinliği
- Hastanelerin hasta bakım hizmetinin organizasyon yapısını analiz eder.
- Hastanelerin bakım hizmeti yönetiminde modern yönetim teorilerini ve uygulamalarını analiz eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik