GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Hemşirelikteyönetim tezsiz yüksek lisans programı gerek akademik ortamlarda gerekse klinik çalışmaalanlarında hemşirelik yönetiminin temel bilgi birikimine sahip, ulusal veuluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına duyarlı,hemşirelik ve hemşirelik yönetimi alanına özgü bilgilere erişebilen,değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, bilgi üretebilen, kazandığıbilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, sağlık sistemi üzerindeetkili olabilecek yönetici, eğitici ve araştırmacı kadroların güçlendirilmesiamacıyla öğrenci yetiştirmektir.