GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 11 ders ve dönem projesini tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet için genel not ortalamasının; tezsiz yüksek lisansta en az 2,50/4,00 olması gerekir.