GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerÜniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlediği asgari şartlarıyerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin tezsiz yüksek lisansprogramında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yükseklisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.