GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

GaziÜniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 1999 yılındakurulmuştur. Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyindeeğitim veren bir kurumdur. Eğitim ve araştırma faaliyetlerini HemşirelikEsasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği,Hemşirelikte Yönetim olmak üzere sekiz anabilim dalında yürütmektedir. Bölümilk lisans öğrencilerini 1999 yılında, yüksek lisans öğrencilerini 2003,doktora öğrencilerini 2012 ve hemşirelikte yönetim tezsiz yüksek lisansöğrencilerini 2015 yılında almıştır.

Hemşirelikte yönetimtezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencinin hemşirelik yönetimi vemesleki alanda bilgi düzeyini artırmak, yapılan araştırmalardan elde edilenbilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilgilerin kullanımını göstermektir.