GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerekli koşulları  sağlamaları halinde aynı alanda yada ilişkili alanlarda doktora programlarına devam edebilirler.