GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 

Bu programın amacı; Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim,araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Programı tamamlayan fizyoterapistler “Bilim Uzmanı” ünvanını alırlar.