GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı zorunlu ve seçmeli dersler ile tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğrencilerin Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II derslerini almaları, bir seminer sunmaları zorunludur. Öğrenciler gereken krediyi tamamlayabilecekleri diğer dersleri ilgi alanlarına göre danışman öğretim üyesi ile birlikte seçerler. Bu koşulları başarıyla tamamlayan öğrenciler bir tez çalışması yaparak bunu bir jüri önünde başarıyla savunmalıdırlar.