GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler özelleştikleri alanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda klinik ve akademik çalışmalar yürütebilirler. Üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.