GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilme becerisi
- Vücut sistemlerinin doğal, değişken ve zorlayıcı şartlarda egzersize verdiği yanıt hakkında ayrıntılı bilgi
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilme becerisi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
- Sağlık ve esenliğin korunması ile geliştirilmesinde egzersiz ve sporu kullanma yetkinliği
- Bireysel egzersiz programları düzenleyebilme ve sağlık riskini değerlendirebilme yetkinliği
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme yetkinliği
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
- Sağlık ve esenliğin korunması ile geliştirilmesinde egzersiz ve sporu kullanma yetkinliği
- Bireysel egzersiz programları düzenleyebilme ve sağlık riskini değerlendirebilme yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
- Vücut sistemlerinin doğal, değişken ve zorlayıcı şartlarda egzersize verdiği yanıt hakkında ayrıntılı bilgi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilme becerisi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
- Spor ve Sağlık Bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
- Bireysel egzersiz programları düzenleyebilme ve sağlık riskini değerlendirebilme yetkinliği