GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Tez sınavında başarılı olmak ve Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği’nde belirlenen diğer koşulları da sağlamaktır. Yüksek lisans programının tamamlama süresi 4 yarıyıldır.