GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon ve fonksiyonel anatomi alanında bilgi kazandırmak.
- Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.
- Organların işlevleri hakkında bilgi kazandırmak.
- Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.
- İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.
- Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.
- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
- Klinik durumlar ile ilgili anatomik bilgileri edindirmek
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
- Organlarının vücuttaki yerleşimleri ve seyirleri hakkında bilgi sahibi kılmak.
- Organların komşulukları hakkında bilgi kazandırmak.
- İnsan kadavrası hakkında bilgi sahibi yapmak.
- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
- Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
Öğrenme Yetkinliği
- Multidisipliner araştırmalarda yeterlilik sağlamak, araştırma laboratuarı malzemelerini kullanmayı öğrenmek ve gerekli tekniklerini öğrenmek.
- Bilimsel makale okuma, değerlendirme ve yazma yeterliliğini geliştirmek ve Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Anatomik ve tıbbi terminolojiyi öğrenmek.
- Kadavra diseksiyon teknikleri konusunda bilgi edindirmek.