GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12709-YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK
5
3
4
5
4
3
4
5
3
3
22709-YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
ANT-1010-KEMİK-EKLEM VE KAS SİSTEMLERİ GENEL ANATOMİSİ
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
ANT-1020-SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ GENEL ANATOMİSİ
5
0
4
5
5
5
3
2
0
5
ANT-1030-ENDOKRİN SİSTEM GENEL ANATOMİSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ANT-1040-LENFATİK SİSTEM GENEL ANATOMİSİ
4
0
5
4
4
4
5
5
0
4
ANT-1050-TERMİNOLOJİ
5
0
2
2
0
0
0
5
0
2
ANT-1060-KADAVRA DİSEKSİYON TEKNİKLERİ
1
1
1
5
4
4
4
2
3
2
ANT-1070-PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ
5
0
2
5
5
2
5
5
3
1
ANT-2002-YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
0
0
5
0
0
0
0
4
0
0
ANT-2010-SİNDİRİM SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ
5
2
2
5
5
5
3
3
2
2
ANT-2020-GENİTO-ÜRİNER SİSTEM GENEL ANATOMİSİ
3
0
4
5
5
5
4
4
0
3
ANT-2030-MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ANT-2040-OTONOM SİNİR SİSTEMİ GENEL ANATOMİSİ
5
0
5
5
5
4
1
5
0
1
ANT-4002-DOKTORA SEMİNERİ
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 15 147141312121215814
İlişki ağırlığı 58245460575249623144
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir