GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama
- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
- Alanına özgü becerileri sorun çözümünde kullanabilme
- Alanına özgü konularda rapor hazırlayabilme
- Alanında bilgilerini olgulara uygulayabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
- Alanında uygulama gerektiren becerileri edinme ve uygulama
- Alanına özgü becerileri sorun çözümünde kullanabilme
- Alanına özgü konularda rapor hazırlayabilme
- Alanında gerekli uygulamalar konusunda beceri kazanma
- Alanında bilgilerini olgulara uygulayabilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanına özgü konularda rapor hazırlayabilme
Öğrenme Yetkinliği
- Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama
- Alanında gerekli bilgileri ilgili kaynaklardan edinme
- Alanına özgü konularda rapor hazırlayabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanında çalışan diğer uzmanlarla etkili iletişim kurabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
- Alanında uygulama gerektiren becerileri edinme ve uygulama
- Alanına özgü becerileri sorun çözümünde kullanabilme