GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Farmakognozi, biyolojik kaynaklı ilaçların elde edilmesi, üretilmesi, farmakolojisi ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Farmakognozi Yüksek Lisans programı, droglar üzerinde anatomik çalışmalarla beraber , drogların ve biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler ve biyoteknolojik araştırmaların yapılabilmesi için kurulan bir uzmanlık programıdır. Farmakognozi Yüksek Lisans programının amacı temel Farmakognozi bilgilerini kavrayabilme, temel Farmakognozi araştırmalarını yürütebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde uzman yetiştirebilmektir. Ayrıca bitkisel tıbbi drogları tanıyabilen ve biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, Eczacılık Fakültelerinin Farmakognozi Anabilim Dalında doktora için ön koşul olan temel Farmakognozinin teorik ve pratik olarak bilgi birikimi ile donatılmış ve biyolojik kaynaklı ilaç sektöründe gereksinim duyulan Farmakognozi uzmanı yetiştirmek bu programın amacıdır.