GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11709-YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK
0
3
5
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
2
2
4
0
21709-YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
0
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
0
4
0
5
5
FRG-1050-FARMAKOGNOZİDE PRATİK ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
1
1
1
4
1
5
4
2
4
4
0
4
5
3
0
0
1
FRG-1060-AYIRMA TEKNİKLERİ
5
4
3
4
3
4
4
4
3
1
3
5
5
4
2
1
3
FRG-1140-DOĞAL LİPİTLER VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
4
3
3
4
3
5
4
5
4
5
4
3
5
3
3
0
3
FRG-1180-AFYON ALKALOİTLERİ
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4
2
4
4
4
4
5
2
FRG-1230-FARMAKOGNOZIDE ANALIZ YÖNTEMLERI
3
4
5
4
5
5
3
4
5
3
2
5
5
5
1
1
3
FRG-1240-DOĞAL KAYNAKLI BIYOAKTIF AZOTLU BILEŞIKLER
4
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
2
1
1
4
3
3
FRG-1250-BITKI BIYOTEKNOLOJISI TRANSGENIK BITKI UYGULAMALAR
5
5
5
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
5
FRG-1260-MAKROFUNGUSLAR VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
5
5
5
3
3
5
4
5
4
2
4
2
2
3
3
0
4
FRG-2002-YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
5
4
5
4
4
5
5
İlişkili ders sayısı / 11 91111101011101010119109119810
İlişki ağırlığı 3441443832464039403932373636262834
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir