GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN
AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Didem Deliorman Orhan