GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
- Analitik Kimya alanında spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında eğitim almış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.
- Çeşitli spektroskopik (UV, IR, atomik, luminesans), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, voltametri vb) analiz yöntemlerinin temel prensiplerini bilir.
- Uygulama için gerekli ayırma (çöktürme, sıvı-sıvı ekstraksiyon vb) tekniklerini bilir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder ve farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb) uygulayabilir.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürebilir.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yürütebilecek becerilere sahiptir.
- Endüstriyel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını geliştirebilir ve yürütebilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız çalışabilme becerilerini geliştirir.
- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
- Analitik Kimya alanında spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında eğitim almış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.
- Çeşitli spektroskopik (UV, IR, atomik, luminesans), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, voltametri vb) analiz yöntemlerinin temel prensiplerini bilir.
- Uygulama için gerekli ayırma (çöktürme, sıvı-sıvı ekstraksiyon vb) tekniklerini bilir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder ve farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb) uygulayabilir.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürebilir.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yürütebilecek becerilere sahiptir.
- Endüstriyel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını geliştirebilir ve yürütebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız çalışabilme becerilerini geliştirir.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Endüstriyel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını geliştirebilir ve yürütebilir.
Öğrenme Yetkinliği
- Analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız çalışabilme becerilerini geliştirir.
- Analitik Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir
- Analitik Kimya alanında spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında eğitim almış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.
- Çeşitli spektroskopik (UV, IR, atomik, luminesans), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, voltametri vb) analiz yöntemlerinin temel prensiplerini bilir.
- Uygulama için gerekli ayırma (çöktürme, sıvı-sıvı ekstraksiyon vb) tekniklerini bilir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder ve farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb) uygulayabilir.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürebilir.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara bilimsel katkıda bulunur.
- Endüstriyel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını geliştirebilir ve yürütebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürebilir.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara bilimsel katkıda bulunur.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yürütebilecek becerilere sahiptir.
- Endüstriyel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını geliştirebilir ve yürütebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Analitik Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
- Analitik Kimya alanında spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik kimya konularında eğitim almış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve iletişim yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.
- Çeşitli spektroskopik (UV, IR, atomik, luminesans), kromatografik (HPLC, GC), kapiler elektroforez ve elektrokimyasal (polarografi, voltametri vb) analiz yöntemlerinin temel prensiplerini bilir.
- Uygulama için gerekli ayırma (çöktürme, sıvı-sıvı ekstraksiyon vb) tekniklerini bilir.
- Analitik yöntemleri geliştirir, valide eder ve farklı numunelere (farmasötik preparat, biyolojik materyal, çevre, gıda vb) uygulayabilir.
- Yeni analiz yöntemleri geliştirerek bunları raporlandırır ve yayın haline dönüştürebilir.
- Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deney bulgularını kullanarak yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.
- Analitik kimya alanındaki araştırmalara bilimsel katkıda bulunur.
- Analitik Kimya konusunda ilgili endüstriyel alanlarda ve analitik laboratuvarlarında çalışmaları yürütebilecek becerilere sahiptir.
- Endüstriyel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını geliştirebilir ve yürütebilir.