GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1160999-YÜKSEK LİSANS TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2160999-YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
6160999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AKİ-1002-SEMİNER
5
5
3
3
3
3
2
5
2
5
2
2
AKİ-1010-TEMEL ANALİTİK KİMYA KAVRAMLARI I
5
5
4
1
1
4
1
0
0
1
3
0
AKİ-1020-SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
1
3
3
4
5
0
3
1
1
3
4
4
AKİ-1050-ATOMİK SPEKTROSKOPİYE GİRİŞ
3
0
4
5
5
5
3
4
4
4
5
4
AKİ-2002-SEMİNER
5
5
3
3
3
3
2
5
2
5
2
2
AKİ-2003-TEMEL ANALİTİK KİMYA KAVRAMLARI II
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AKİ-2010-ELEKTRO ANALİTİK KİMYAYA GİRİŞ
4
4
4
5
5
3
4
3
5
3
4
4
AKİ-2020-MOLEKÜLER LUMİNESANS SPEKTROSKOPİSİ
4
5
4
5
5
3
5
5
5
5
4
4
AKİ-2030-AYIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
4
5
4
5
5
4
5
3
4
4
5
5
AKİ-2040-POLİMERLER ve ANALİTİK KİMYADAKİ UYGULAMALARI
3
4
0
1
1
4
2
3
0
0
1
0
AKİ-2050-ANALİTİK KİMYA BİLİM DALINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİMSEL ETİK
3
5
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
AKİ-2060-ANALİTİK KİMYADA YENİ YAKLAŞIMLAR
4
5
4
5
5
5
4
5
3
4
4
4
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
4
5
5
3
3
3
3
3
5
3
3
İlişkili ders sayısı / 16 161515161615161514151614
İlişki ağırlığı 667059646359565950605651
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir