GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11609-YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK
4
4
5
5
4
4
5
5
3
4
4
4
5
5
21609-YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
AKİ-1010-TEMEL ANALİTİK KİMYA KAVRAMLARI I
5
5
4
1
1
4
1
2
2
1
3
4
3
3
AKİ-1020-SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
4
3
5
5
1
3
2
3
2
3
1
3
3
1
AKİ-1050-ATOMİK SPEKTROSKOPİYE GİRİŞ
4
3
3
5
2
4
3
3
3
5
2
3
3
2
AKİ-2002-YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
5
AKİ-2003-TEMEL ANALİTİK KİMYA KAVRAMLARI II
3
3
2
5
4
3
2
2
1
4
1
5
3
2
AKİ-2010-ELEKTRO ANALİTİK KİMYAYA GİRİŞ
4
4
4
5
5
3
4
3
5
3
4
4
4
4
AKİ-2020-MOLEKÜLER LUMİNESANS SPEKTROSKOPİSİ
4
5
4
5
1
5
5
4
4
4
2
2
5
3
AKİ-2030-AYIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
4
5
4
5
5
4
5
3
4
4
1
2
4
3
AKİ-2060-ANALİTİK KİMYADA YENİ YAKLAŞIMLAR
4
5
4
5
5
5
4
5
3
4
4
4
4
4
AKİ-4002-DOKTORA SEMİNERİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
5
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
5
5
3
1
3
3
2
3
5
4
1
4
3
İlişkili ders sayısı / 13 1313131313131313131313131313
İlişki ağırlığı 5354535741514745435036475344
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir