GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisanseğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

1) Doktora programınabaşvurabilmek için adayların, yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve bir tezli yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası için başvurulan programın puan türünde ALES’ten 60 ve üzeri,

3) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son 5 yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan alması gerekir

4) Açılan programlara başvuran adaylar; ilgili başkanlığın akademik kurul kararı ile teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur.