GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Besin Analizleri ve Beslenme yüksek lisans programı mezunları, gıda laboratuvarlarında ve araştırma-geliştirme enstitülerinde çalışabilirler.Program mezunları gıda sanayinin farklı alanlarında ve ilgili sanayi alanlarında iş olanağı bulabilmektedir. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde istihdam edilebilirler.