GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Farmasötik Kimya yüksek lisans programı mezunları, üniversitelerde ilgili bölümlerde akademik çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca ilaç sanayi ve ilaç kalite kontrol laboratuvarları başta olmak üzere ilaçla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdüren birimlerde çalışma olanağı bulabilirler.