GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Farmasötik Kimya alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve bilgileri bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Farmasötik Kimya alanında güncel bilgileri ilgili alanda uygular.
- Yapacağı araştırma ile ilgili ulusal, uluslararası kaynaklardan bilgiye ulaşır, derleyip yorumlar.
- Yaptığı araştırmaları raporlandırır.
- Deneysel araştırmaları sırasında gerekli olan bilgisayar dahil laboratuvar ekipmanlarını kullanır.
- Uzmanlık alanı ile ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası toplantılarda çalışma sonuçlarını sunar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
- İleri organik kimya bilgisi ile kimyasal sentez prosedürlerini uygular.
- Ayırma ve saflaştırma yöntemleri kullanarak deney yapar.
- Spektral yapı analizleri kullanarak molekül yapılarını aydınlatır.
- İlacın biyolojik sistemlerdeki davranışlarını değerlendirerek ilaç tasarımı için yeni kimyasal molekül önerir.
- İlaçların kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.
- İleri organik kimya, ilacın biyolojik sistemlerdeki davranışları, ilaçların kalitatif-kantitatif ve spektral yapı analiz yöntemleri, ayırma ve saflaştırma yöntemlerini bilir.