GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Farmasötik kimya alanında yüksek lisans derecesi, ilaçların yapısal, stereokimyasal ve fiziksel özelliklerinin moleküler seviyede biyolojik sistemleri nasıl etkilediği hakkında geniş kapsamlı bilgi kazandırır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, farmasötik kimya, sentetik organik kimya, spektroskopik ve kromatografik analiz konularında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar. Öğrencilere eleştirel düşünme ve kanıta dayalı problem çözme yetenekleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Farmasötik kimya alanında iki yıllık yüksek lisans programı; iki yarıyıl ders dönemi (60 AKTS kredisi) ve iki yarıyıl tez döneminden (60 AKTS kredisi) oluşmaktadır.