GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Farmasötik kimya yüksek lisans programından mezun olmak için, öğrencilerin anabilim dalının veya diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS kredisi) ders alarak genel not ortalamasının en az 2.5/4 olması, en az bir seminer dersi alması ve hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olması gerekmektedir.