GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Kozmetik/dermakozmetik ürünlerin temel yapılarını ve etkilerini anlama becerisi
- Bu alandaki araştırmaları tasarlama, yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi
- Ürünlerin hazırlanması ve kontrolü için gerekli teknikleri uygulama ve değişik analiz araçlarını kullanabilme becerisi
- Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için yasal kanun, kural ve yönetmelikleri bilmek
- Kozmetik ürünlerin formülasyonu için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için farklı taşıyıcı sistemlerin formülasyonunu yapabilme becerisi
- Kozmetik bilimi alanında uzman olma becerisi
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bu alandaki araştırmaları tasarlama, yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi
- Ürünlerin hazırlanması ve kontrolü için gerekli teknikleri uygulama ve değişik analiz araçlarını kullanabilme becerisi
- Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için farklı taşıyıcı sistemlerin formülasyonunu yapabilme becerisi
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Bu alandaki araştırmaları tasarlama, yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi
- Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi
- Bireysel ya da takım halinde ve çok disiplinli olarak etkin çalışma becerisi
- Kozmetik ürünlerin formülasyonu için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için farklı taşıyıcı sistemlerin formülasyonunu yapabilme becerisi
- Kozmetik bilimi alanında uzman olma becerisi
Öğrenme Yetkinliği
- Kozmetik/dermakozmetik ürünlerin temel yapılarını ve etkilerini anlama becerisi
- Ürünlerin hazırlanması ve kontrolü için gerekli teknikleri uygulama ve değişik analiz araçlarını kullanabilme becerisi
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için yasal kanun, kural ve yönetmelikleri bilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Bireysel ya da takım halinde ve çok disiplinli olarak etkin çalışma becerisi
- Mesleki, etik ve sosyal sorumlulukları anlama becerisi
- Kozmetik bilimi alanında uzman olma becerisi
Alana Özgü Yetkinlik
- Kozmetik/dermakozmetik ürünlerin temel yapılarını ve etkilerini anlama becerisi
- Bu alandaki araştırmaları tasarlama, yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi
- Ürünlerin hazırlanması ve kontrolü için gerekli teknikleri uygulama ve değişik analiz araçlarını kullanabilme becerisi
- Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için yasal kanun, kural ve yönetmelikleri bilmek
- Kozmetik ürünlerin formülasyonu için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
- Kozmetik ve dermakozmetik ürünler için farklı taşıyıcı sistemlerin formülasyonunu yapabilme becerisi
- Kozmetik bilimi alanında uzman olma becerisi